Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen

Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen (>75%)

Drankkartons zijn gemaakt van karton, kunststof en vaak een flinterdun laagje aluminium. Voor de productie hiervan worden steeds vaker grondstoffen uit hernieuwbare bronnen gebruikt. Deze kunnen we keer op keer weer gebruiken, waardoor we de aarde niet uitputten. Ook voor de kunststof deeltjes is dit meer en meer het geval. Zo wordt de verpakking alsmaar duurzamer!

Drankkartons voor lang houdbare producten, zoals UHT melk en andere zuiveldranken, sojadranken, sap, soep, water, saus… zijn gemaakt uit een combinatie van karton en kunststof en een flinterdun laagje aluminium. Drankkartons voor niet-langhoudbare producten, zoals gepasteuriseerde melk, bevatten geen aluminiumlaagje.

Een slimme combinatie van drie materialen, waarbij van elk slechts een minimale hoeveelheid wordt gebruikt, zorgt ervoor dat een liter product uiteindelijk maar 28 gram verpakkingsmateriaal nodig heeft. Toch is de verpakking heel stevig en zorgt ze ervoor dat levensmiddelen lang kunnen worden bewaard, terwijl het product optimaal wordt beschermd.

Drankkartons bestaan grotendeels uit karton dat afkomstig is uit de hernieuwbare grondstof hout. Hierdoor hebben ze een belangrijk milieuvoordeel. Een hernieuwbare grondstof kan immers voortdurend teruggroeien en is dus, indien verantwoord beheerd, onuitputtelijk. Bovendien vermindert het gebruik van hernieuwbare grondstoffen de impact op het klimaat, omdat producten gemaakt uit biomassa CO2 opslaan en pas vrijgeven op het einde van het leven van de plant/boom of het product dat eruit gemaakt is. Dit noemen we de koolstofkringloop.

lagen in procenten

 

Efficiënt gebruik van elke boom

efficient gebruik

Het karton in drankkartons wordt gemaakt van nieuwe papiervezels die zorgen voor de stevigheid van de verpakking en voor een goed bedrukbaar oppervlak. Het hout van iedere boom die hiervoor gebruikt wordt, wordt optimaal benut. De volwassen, grote dikke bomen worden gebruikt in de meubelindustrie en de bouwsector. Om voldoende dergelijke mooie bomen te bekomen, worden er veel meer boompjes aangeplant en wordt het bos regelmatig uitgedund. Het hout van deze uitdunningen en de takken van de dikkere bomen wordt gebruikt voor onder meer de productie van papier en karton. De houtvezels die zo worden bekomen van één boom zijn gemiddeld goed voor de productie van zo’n 1.500 drankkartons van één liter.

In duurzaam beheerde bossen zorgt men ervoor dat het gekapte volume hout gecompenseerd wordt door natuurlijke regeneratie en nieuwe aanplantingen. In Zweden en Finland, waar het hout gebruikt voor drankkartons hoofdzakelijk vandaan komt, neemt het bos jaar na jaar zelfs in volume toe.Vandaag wordt slechts 75% van de jaarlijkse houtaangroei geoogst. In Zweedse en Finse bossen wordt elke boom die gekapt wordt, vervangen door 3 tot 5 nieuwe bomen via aanplanting of natuurlijke aangroei. Daarvan worden 2 tot 4 bomen geoogst na 25 jaar, tijdens bosuitdunningen. Minstens één groeit door tot hij, als volledig volwassen boom, na 75 jaar wordt geoogst.

Duurzaam beheerde bossen

De leden van ACE hebben zich ertoe verbonden houtvezel te gebruiken uit verantwoord beheerde bossen. Dat is belangrijk opdat die bossen een onuitputtelijke grondstof zouden blijven voor de komende generaties. De principes van goed bosbeheer zijn gebaseerd op ervaring, wettelijke vereisten en normen gesteld door boscertificatiesystemen. Ze houden rekening met de bescherming van dieren- en plantensoorten zoals bepaald in Europese en nationale wetgeving. Houtvezels uit FSC-gecertificeerde bossen bieden de garantie dat de grondstoffen die gebruikt worden, weldegelijk duurzaam zijn gewonnen, met respect voor ecosystemen, biodiversiteit en sociale aspecten.

Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor verantwoord bosbeheer overal ter wereld. FSC stelt hoge normen vast die ervoor moeten zorgen dat bossen op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde wijze worden beheerd. Daarnaast hanteert FSC een gecertificeerd traceersysteem (Chain of Custody - CoC) voor iedere stap in de toeleveringsketen, van bos tot eindgebruiker.

infographic 1

Hernieuwbare kunststof

voetafdruk_1

Drankkartons hebben ook kunststoflaagjes van polyethyleen (PE) om de verpakkingen waterdicht te maken, en vaak een plastic dop voor gemakkelijk openen, schenken en sluiten. Eén van de PE-laagjes hecht het aluminiumlaagje aan het karton en zo dient deze kunststof als ‘plakmiddel’ om de verpakkingen na het vullen mee af te sluiten. Zo is er geen nood aan lijm!

Steeds vaker wordt dit polyethyleen ook gemaakt van grondstoffen van plantaardige oorsprong of dus uit ook van hernieuwbare alternatieven gemaakt. Dat polyethyleen gemaakt uit biomassa heeft dezelfde eigenschappen als plastics uit aardolie en is op dezelfde manier recycleerbaar, maar het heeft een kleinere CO2 voetafdruk. Net zoals het hout wordt ook deze biomassa op een veilige en verantwoorde manier gewonnen en wordt bijvoorbeeld gegarandeerd dat men niet in concurrentie is met de voedselvoorziening.

Flinterdun aluminium!

Het aluminiumlaagje in drankkartons voor lang houdbare producten dient als barrière tegen licht en lucht. Dit laagje wordt steeds dunner gemaakt en is nu slechts 6.5µ (micrometer) dik, minder dan een kwart van een haar.

Hoewel er relatief veel energie nodig is voor de productie van het aluminiumlaagje, is dit een heel pak minder dan de hoeveelheid energie die bespaard wordt doordat er geen koeling nodig is tijdens transport en opslag.

IB02189-bewerkt