Over drankkarton.be

Drankkarton.be is een initiatief van ACE Belgium, The Alliance for Beverage Cartons and the Environment en Recarton Belgium, de expertise-organisatie voor de recyclage van drankkartons. Deze organisaties bieden een overlegplatform voor producenten van drankkartons en hun toeleveranciers.

Het biedt de mogelijkheid om te benchmarken en drankkartons te profileren als een recycleerbare en 'low carbon'-oplossing.

ACE leden werken samen om aan te tonen dat drankkartons een slimme, groene keuze is, vandaag en voor de toekomst.

ace-logo

ACE Belgium werd in 1990 opgericht op initiatief van de producenten van drankkartons voor de Belgische markt - Elopak, SIG Combibloc en Tetra Pak – om de belangen van haar leden te behartigen.

Het doel van de verenging zonder winstoogmerk is om de diverse stakeholders te informeren over de milieu- en duurzaamheidsaspecten van drankkartons. Drankkartons combineren immers een maximale bescherming van het product met een minimale belasting van het milieu.

De drie producenten van drankkartons engageren zich ertoe alle facetten van hun bedrijfsvoering in de best mogelijke harmonie met de natuur uit te voeren, van grondstofgebruik tot recyclage van de verpakkingen, en voortdurend verder te werken aan de verduurzaming van de verpakkingssystemen.

De producenten bieden hun klanten volledige verpakkingsoplossingen aan: verpakkingsmateriaal en de bijhorende vulmachines voor een maximale hygiëne en veiligheid, maar ook technische ondersteuning.

In het kader van haar activiteit is ACE Belgium bestuurslid van Fost Plus vzw, Valorlux asbl, Paper Chain Forum, het Gemeenschappelijk platform Verpakking en verpakkingsafval (opgericht door het VBO, VOKA, BECI en de UWE) en Association Environnement et Emballage asbl en neemt actief deel aan de werkgroepen en activiteiten van deze verenigingen.

recarton-logo

Recarton Belgium werd opgericht in 1996 als expertise-organisatie voor de recyclage van drankkartons.

Als materiaalorganisatie zijn haar belangrijkste opdrachten om Fost Plus technisch en administratief bij te staan en, in het algemeen, de recyclage van drankkartons op alle mogelijke manieren te optimaliseren en te promoten. Op deze manier worden de waardevolle grondstoffen hergebruikt en de milieu impact van drankkartons nog verder verlaagd.

Recarton volgt de nieuwste sorteer- en recyclagetechnieken voor drankkartons van nabij op en onderhoudt nauwe contacten met de Europese recyclagebedrijven. Het is ook de doelstelling van Recarton om, samen met haar leden, gemeenten en inwoners te informeren over het nut en de noodzaak van inzameling en recyclage van drankkartons. Samen willen we iedereen motiveren om drankkartons in te zamelen en samen te zorgen voor een succesvolle en kwalitatief goede recyclage.

De leden van Recarton zijn enerzijds, de producenten van drankkartons Elopak, SIG Combibloc en Tetra Pak en anderzijds de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, organisaties die de belangrijkste gebruikers van drankkartons vertegenwoordigen.

Contactgegevens

Frank Vandewal
Telefoon: 0032 496 18 53 93
E-mail: ace.recarton@gmail.com
Ons adres: A. Gossetlaan 28/a, 1702 Groot-Bijgaarden

elopak-logo
tetrapak-logo
sig-logo
bcz-logo
Fevia-logo-purple-rgb